Đăng nhập
Tân Yên: Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015
Ngày đăng:   26/08/2014
 
- Tân Yên: Triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015

Ngày 21/8, huyện Tân Yên tổ chức hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 và triển khai nhiệm vụ năm học mới 2014-2015.

Nhiu tp th, cá nhân có thành tích xut sc trong năm hc 2013-2014 đã đưc tuyên dương, khen thưng.

Năm học vừa qua, do có sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền nên công tác phổ cập giáo dục, chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn không ngừng được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 15 xã, thị trấn được công nhận phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 2; duy trì phổ cập THCS tại các xã, thị trấn; tỷ lệ học sinh giỏi tăng; thi học sinh giỏi cấp tỉnh, khối trường THCS xếp thứ nhất toàn tỉnh. Ngành giáo dục không ngừng đổi mới phương thức quản lý, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Chất lượng trường, lớp học được nâng lên so với năm học trước, đã có hơn 84% phòng học kiên cố, 57 trường đạt chuẩn Quốc gia.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, huyện Tân Yên đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho năm học 2014-2015, trong đó tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở trường, lớp học theo hướng chuẩn hóa, nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên trên 90%. Cuối năm học phấn đấu 66 trường đạt chuẩn Quốc gia. Sử dụng quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục, phối hợp chặt chẽ giữa 3 môi trường giáo dục.

Tại hội nghị, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2013-2014 đã được tuyên dương, khen thưởng

In trang