Đăng nhập
Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế lần thứ II – năm 2014
Ngày đăng:   24/08/2014
 
- Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số huyện Yên Thế lần thứ II – năm 2014

Trong 02 ngày (20 và 21/8), huyện Yên Thế đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Yên Thế lần thứ II - năm 2014.

Toàn cảnh hội nghị.

Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; lãnh đạo các huyện, thành phố và 101 đại biểu người dân tộc tiêu biểu đại diện cho gần 30.000 người DTTS trên địa bàn huyện.

Yên Thế là huyện miền núi của tỉnh Bắc Giang có 14 DTTS sinh sống với gần 3 vạn người, chiếm gần 28% dân số toàn huyện. Những năm qua, được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ của Đảng, Nhà nước cùng với sự nỗ lực cố gắng của nhân dân các dân tộc trong huyện, đời sống của nhân dân, nhất là đồng bào DTTS huyện Yên Thế từng bước được nâng lên. Hiện nay, trên địa bàn huyện nhiều công trình thiết yếu như: điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, nước sinh hoạt... được quan tâm đầu tư xây dựng; 100% xã có trạm y tế và trường mầm non; phần lớn các thôn, bản có nhà sinh hoạt cộng đồng, điện lưới quốc gia; hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp học ở các xã được đầu tư xây dựng khang trang; 100% người DTTS ở vùng khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí... Các công trình hạ tầng đã phát huy hiệu quả, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống đồng bào.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đánh giá cao kết quả công tác dân tộc và phong trào thi đua yêu nước của đồng bào DTTS huyện Yên Thế những năm qua, đồng thời nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm cần tập trung thực hiện, nhất là công tác giảm nghèo bền vững trong đồng bào DTTS và giữ gìn, phát huy truyền thống văn hóa của các dân tộc.

Đại hội đại biểu các DTTS huyện Yên Thế lần thứ II - năm 2014 đã bầu 35 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu DTTS tỉnh Bắc Giang, đề ra Chương trình hành động, phấn đấu thực hiện thắng lợi 5 nhiệm vụ tập trung đã đề ra.

Cũng tại Đại hội, Ban Dân tộc tỉnh đã khen thưởng cho 05 tập thể, cá nhân; UBND huyện khen thưởng cho 12 tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự nghiệp DTTS và miền núi huyện Yên Thế trong 5 năm qua

In trang