Đăng nhập
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 6,5%
Ngày đăng:   24/08/2014
 
- Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 6,5%

Tháng 8/2014, sản xuất công nghiệp duy trì tăng trưởng khá so với cùng kỳ, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8 tăng 6,5% so với tháng trước, nâng chỉ số 8 tháng tăng 15,4% so với bình quân cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 8/2014 tăng 6,5%.

Các ngành sản xuất chiếm tỷ trọng lớn trong giá trị sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá như: sản xuất trang phục tăng 34,5%; điện tử, máy vi tính và các sản phẩm quang học tăng 14,5% so với cùng kỳ… Riêng ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất bằng 57,8% tháng trước và bằng 56,1% so với cùng kỳ. Nguyên nhân là do trong tháng một số dây chuyền của Nhà máy Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tiến hành bảo dưỡng.

Giá trị sản xuất theo giá thực tế 8 tháng ước đạt 30.047 tỷ đồng, tăng 18,4% so với cùng kỳ. Trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.840 tỷ đồng, tăng 8,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 7.277 tỷ đồng, tăng 12,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19.930 tỷ đồng, tăng 22,4%.

In trang