Quản lý biên chế

Thủ tục: Thẩm định tiếp nhận và điều động công chức sang viên chức hoặc từ đơn vị sự nghiệp này sang đơn vị sự nghiệp khác thuộc các cơ quan trong tỉnh.

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Cơ quan sử dụng cán bộ, công chức, viên chức làm hồ sơ gửi Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Nội vụ; 
- Địa chỉ: Tầng 2 và tầng 3, Tòa nhà khối cơ quan chuyên môn, Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang, Quảng trường 3/2, phường Ngô Quyền, TP. Bắc Giang - tỉnh Bắc Giang; 
- Điện thoại: 0240.3.854.350; Fax: 0240.3.858.450; 
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; 
+ Mùa hè: 
+ Sáng: từ 7h30 đến 11h00; 
+ Chiều: từ 14h00 đến 16h00; 
+ Mùa đông: + Sáng: từ 8h00 đến 11h30; 
+ Chiều: từ 13h30 đến 16h00.
Bước 2: Phòng Công chức, viên chức và Đào tạo kiểm tra hồ sơ trình Giám đốc xem xét, ký quyết định
Bước 3: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển trả cơ quan sử dụng cán bộ, công chức

2, Cách thực hiện:

Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

Công văn đề nghị điều động (thuyên chuyển) của cấp có thẩm quyền
Lý lịch cán bộ, công chức (theo mẫu)
Bản sao hợp lệ Quyết định tuyển dụng vào biên chế; phiếu đánh giá công chức
Bản sao hợp lệ các loại văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đã qua các lớp được đào tạo, bồi dưỡng...
Số bộ hồ sơ: 1 bộ

4, Thời hạn giải quyết:

04 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

Sở Nội vụ

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định hành chính

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Căn cứ pháp lý

Nghị định 08/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị
Nghị định 09/2007/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 117/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
Nghị định 115/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị
Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
Nghị định 121/2006/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2003/NĐ-CP về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà n­ước
Quyết định 54/2008/QĐ-UBND về Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang