Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm:  

Tin tiêu điểm

Thăm dò ý kiến

Mức độ hài lòng của bạn đối với chất lượng thực hiện dịch vụ công mức độ 3 tại Sở Nội Vụ Tỉnh Bắc Giang khi giao dịch qua Internet?


Câu hỏi này đã hết thời hạn      Xem kết quả

Biểu đồ xử lý tiến độ hồ sơ

Năm: