Đăng nhập

Nội Vụ

Thủ tục: Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1. Tổ chức tôn giáo đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

Bước 2. Phòng Nội vụ xem xét, trình UBND cấp huyện ra văn bản chấp thuận

Bước 3. Tổ chức tôn giáo đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả- UBND cấp huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ :

1. Văn bản đăng ký, trong đó nêu rõ họ tên, phẩm trật, chức vụ tôn giáo của người được thuyên chuyển, lý do thuyên chuyển, nơi thuyên chuyển đi, nơi thuyên chuyển đến.

2. Văn bản của tổ chức tôn giáo về việc thuyên chuyển;

3. Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi cư trú hợp pháp của người được thuyên chuyển

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND huyện;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Văn bản chấp thuận

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo ngày 18/06/2004;

- Nghị định số 92/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo;

- Thông tư số 01/2013/TT_BNV ngày 25/3/2013 của Bộ Nội vụ về việc Ban hành và hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo .

File đính kèm