Đăng nhập

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: - Chủ trang trại hoặc người đại diện theo ủy quyền xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Ủy ban nhân dân cấp xã tiếp nhận hồ sơ khi có đủ giấy tờ theo quy định và phải được điền đầy đủ thông tin vào Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Uỷ ban nhân dân cấp xã trao Giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, xác nhận Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại và chuyển hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại đến Phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.

Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việcPhòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố thẩm định hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình; lập tờ trình, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại đối với trường hợp hồ sơ của cá nhân, hộ gia đình có đủ các giấy tờ theo quy định và thỏa mãn tiêu chí xác định kinh tế trang trại hiện hành.

Bước 3: Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình và chuyển về Ủy ban nhân dân cấp xã để trả cho chủ trang trại trong thời gian 5 ngày làm việc;

Trường hợp không cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại cho cá nhân, hộ gia đình Uỷ ban nhân dân huyện, thành phố gửi văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cá nhân, hộ gia đình đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại, trong đó nêu rõ lý do để thông báo cho người nộp hồ sơ.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại UBND cấp xã.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại (theo mẫu).

- Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc hợp đồng thuê đất để sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản. Đối với diện tích đất cá nhân, hộ gia đình đang sử dụng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đang sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

b) Số lượng hồ sơ:   01 (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

13 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, phòng Kinh tế thành phố.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

9, Cơ sở pháp lý

- Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT, ngày 13 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

File đính kèm