Đăng nhập

Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

Thủ tục: Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình

1, Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ, viết phiếu hẹn ngày trả kết quả; chuyển hồ sơ đến Phòng Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu chưa hợp lệ phải thông báo cho chủ rừng biết để bổ sung.

b) Bước 2: Phòng nông nghiệp thẩm định hồ sơ, trình lãnh đạo UBND cấp huyện ký phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính rừng tự nhiên. Trường hợp, không được phê duyệt thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3: Cá nhân nộp phí và nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

- Thời gian trả kết quả: trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.

2, Cách thực hiện:

Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đề cương Thuyết minh khai thác (theo mẫu);                 

- Phiếu bài cây khai thác;

- Biên bản xác nhận của Kiểm lâm địa bàn hoặc cán bộ lâm nghiệp xã;

- Bản đồ  khu khai thác 1:10.000.

b) Số lượng hồ sơ:02 bộ.

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND cấp huyện.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp huyện.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt.   

8, Phí, lệ phí nếu có:

Phí thẩm định thiết kế khai thác rừng tự nhiên:   2.000đ/m3

( Theo Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006

9, Cơ sở pháp lý

- Luật Bảo vệ và phát triển rừng  năm 2004;

- Quyết định số 200/1993/QĐ-BNN ngày 31/3/1993 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT) ban hành quy phạm các giải pháp kỹ thuật lâm sinh áp dụng cho rừng sản xuất gỗ và tre nứa (QPN 14-92);

- Thông tư số 35/2011/TT-BNN ngày 20/5/2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn thực hiện khai thác, tận thu gỗ và lâm sản ngoài gỗ.

- Quyết định số 20/2006/QĐ-BNN ngày 28/3/2006 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, về việc ban hành tạm thời định mức lao động thiết kế khai thác và thẩm định thiết kế khai thác rừng;

- Quyết định số 682/QĐ-KT ngày 01/8/1984 của Bộ Lâm nghiệp (nay là Bộ Nông nghiệp và PTNT), v/v ban hành Quy phạm thiết kế kinh doanh rừng (QPN6-84).

File đính kèm