Đăng nhập

Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thủ tục: Hỗ trợ chi phí học tập

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ khi bắt đầu năm học, cha mẹ (hoặc người giám hộ) trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập gửi phòng Lao động - TB&XH kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

Bước 2: - Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, phòng Lao động - TBXH có trách nhiệm chuyển thanh toán hỗ trợ chi phí học tập kèm theo danh sách cụ thể số lượng, đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập để Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện chi trả cho gia đình người học.

2, Cách thực hiện:

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn xin đề nghị hỗ trợ chi phí học tập.

2. Bản sao công chứng một trong các giấy tờ sau (tùy từng đối tượng)

- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thường trú tại các xã vùng cao, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- Giấy xác nhận của bệnh viện huyện, thành phố (hoặc quyết định về việc trợ cấp xã  hội của Chủ tịch UBND cấp huyện) đối với đối tượng bị tàn tật, khuyết tật và xác nhận của UBND xã đối với hộ có khó khăn về kinh tế.

- Giấy xác nhận của UBND xã đối với trẻ em mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha, mẹ thuộc hộ nghèo.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị có liên quan

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kinh phí chi trả trực tiếp cho đối tượng bằng tiền mặt

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Bộ Giao dục – Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
- Hướng dẫn 486/HD-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 06/5/2011 về việc miễn, giảm học phí, giảm và hỗ trợ chi phí học tập trong cac cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

File đính kèm