Đăng nhập

Lao Động Thương Binh Xã Hội

Thủ tục: Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập.

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày bắt đầu học kỳ, học sinh, sinh viên phải làm đơn đề nghị cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí có xác nhận của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập gửi phòng Lao  động - TB&XH cấp huyện kèm theo hồ sơ đề nghị hỗ trợ miễn, giảm học phí.

Bước 2: Chậm nhất trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí học tập, phòng Lao động-TBXH có trách nhiệm thanh toán, chi trả tiền cấp bù học phí miễn, giảm cho gia đình người học theo quy định (trường hợp hồ sơ không hợp lệ phòng phòng Lao động-TBXH thông báo cho gia đình người học được biết trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận được đầy đủ hồ sơ)

2, Cách thực hiện:

Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

1. Đơn đề nghị cấp tiền miễn, giảm học phí

2. Bản sao chứng thực  một trong các giấy tờ sau (tùy từng đối tượng)

a. Đối tượng miễn học phí

- Giấy xác nhận đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng:

+ Người có công với cách mạng do Trung tâm nuôi dưỡng thương binh, bệnh binh nặng và người có công thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý thì do Trung tâm xác nhận;

+ Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận người có công với cách mạng đối với những trường hợp đang thường trú tại xã.

+ Đơn vị quân đội, công an có thẩm quyền theo quy định của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác nhận người có công với cách mạng do đơn vị quản lý.

- Sổ đăng ký hộ khẩu thường trú đối với sinh viên có cha mẹ thường trú tại các xã vùng cao, các xã có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn.

- Quyết định về việc trợ cấp xã hội của Chủ tịch UBND cấp huyện đối với sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa.

- Giấy xác nhận của bệnh viện huyện, thị xã, thành phố hoặc Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn đối với đối tượng bị tàn tật, khuyết tật và xác nhận của UBND xã đối với hộ có khó khăn về kinh tế.

- Giấy chứng nhận hộ nghèo và hộ có thu nhập tối đa bằng 150% của hộ nghèo do Uỷ ban nhân dân cấp xã cấp

b. Đối tượng giảm học phí

- Giấy xác nhận ngành, nghề độc hại của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập cấp

- Giấy chứng nhận của cha (hoặc mẹ) được hưởng trợ cấp tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp hàng tháng đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức và người lao động.

- Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học cấp và bản sao bằng tốt nghiệp THCS đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đi học nghề.

b) Số lượng hồ sơ:  01 (bộ)

4, Thời hạn giải quyết:

15 ngày làm việc hành chính kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Cá nhân, tổ chức

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Lao động - Thương binh và xã hội.

- Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân cấp xã, các đơn vị có liên quan

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Kinh phí chi trả trực tiếp cho đối tượng bằng tiền mặt

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ Quy định miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.
- Thông tư 29/2010/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, ngày 15/11/2010 của Bộ Giao dục – Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP, ngày 14/5/2010 của Chính phủ.
- Hướng dẫn 486/HD-GDĐT-TC-LĐTBXH ngày 06/5/2011 về việc miễn, giảm học phí, giảm và hỗ trợ chi phí học tập trong cac cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

File đính kèm