Đăng nhập

Công thương

Thủ tục: Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3)

1, Trình tự thực hiện:

Bước 1: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - thuộc UBND các huyện, thành phố.

- Địa chỉ: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ đầu tư xây dựng đề nghị phê duyệt Nội quy.

- Thời gian tiếp nhận: thứ 5 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định viết giấy biên nhận trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả;

- Trường hợp hồ sơ đăng ký không đầy đủ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp hoàn chỉnh, bổ sung hồ sơ, tài liệu theo đúng quy định.

Bước 2: Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (hoặc phòng Kinh tế thành phố) tiến hành thẩm định, đối chiếu xem xét, kiểm tra hồ sơ, kể từ thời điểm nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định;

- Trong quá trình thẩm định dự thảo Nội quy chợ, phòng Kinh tế và hạ tầng huyện, phòng Kinh tế thành phố có quyền yêu cầu tổ chức, doanh nghiệp giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung nội quy chợ (quy định tại Điều 10, Nghị định 02/2003/NĐ-CP);

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện (phòng Kinh tế thành phố) trình lãnh đạo UBND huyện, thành phố ký kết quả giải quyết; giao lại kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bước 3: Đại diện tổ chức, doanh nghiệp đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, thành phố nơi có chợ đầu tư xây dựng đề nghị phê duyệt Nội quy, xuất trình giấy hẹn và nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (theo giấy hẹn).

2, Cách thực hiện:

: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện, thành phố.

3, Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ gồm:

- Công văn đề nghị phê duyệt Nội quy chợ của chủ thể quản lý chợ;

- Bản dự thảo Nội quy chợ.

b)  Số bộ hồ sơ:  03  (bộ).

4, Thời hạn giải quyết:

10 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ và hợp lệ.

5, Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, doanh nghiệp.

6, Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định:  UBND huyện, thành phố.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND huyện, thành phố.

7, Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt Nội quy chợ.

8, Phí, lệ phí nếu có:

Không.

9, Cơ sở pháp lý

- Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

- Quyết định số 192/2012/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.