Đăng nhập
# Mã TTHC Tên TTHC Mức độ cung cấp Hành động
Lĩnh vực: Công thương
1 CTH01A Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3
2 CTH02A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh khi hết thời hạn hiệu lực 3
3 CTH03A Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy) 3
4 CTH04A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh 3
5 CTH05A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3
6 CTH07A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (trong trường hợp bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát, bị cháy) 3
7 CTH06A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu khi hết thời hạn hiệu lực 3
8 CTH08A Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu 3
9 CTH09A Phân hạng chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) 3
10 CTH10A Phê duyệt phương án bố trí sắp xếp ngành nghề kinh doanh, điểm kinh doang tại chợ (đối với chợ hạng 2, chợ hạng 3) 3
11 CTH11A Phê duyệt Nội quy chợ (đối với chợ hạng 2, hạng 3) 3
12 CTH12A Đăng kí tham gia đấu thầu tổ chức kinh doanh khai thác và quản lý chợ 3
13 CTH13A Lựa chọn, giao doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chúc kinh doanh, khai thác và quản lý chợ 3
14 CTH14A Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá 3
15 CTH15A Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) sản phẩm thuốc lá khi hết thời hạn hiệu lực 3
Lĩnh vực: Giáo dục và Đào Tạo
1 GDH01A Thủ tục Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 3
2 GDH02A Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở 3
3 GDH03A Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở 3
4 GDH04A Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học 3
5 GDH05A Thủ tục Giải thể trường tiểu học 3
6 GDH06A Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non 3
7 GDH07A Thủ tục Giải thể trường mầm non 3
8 GDH08A Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng 3
9 GDH09A Thủ tục Hợp đồng lao động đối với giáo viên mầm non ngoài công lập 3
10 GDH13A Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường tiểu học 3
11 GDH12A Thủ tục Thành lập trường tiểu học 3
12 GDH10A Thủ tục Thành lập Trường trung học cơ sở 3
13 GDH11A Thủ tục Sáp nhập, chia tách Trường trung học cơ sở 3
Lĩnh vực: Giao Thông Vận Tải
1 GTH01A Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác 3
2 GTH02A Cấp phép thi công công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác 3
3 GTH03A Cấp phép thi công biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường huyện đang khai thác 3
4 GTH04A Cấp phép thi công công trình đường bộ trong phạm vi đất dành cho đường bộ đối với đường huyện đang khai thác 3
5 GTH05A Chấp thuận điểm đấu nối vào đường huyện đang khai thác 3
Lĩnh vực: Kế Hoạch và Đầu Tư
1 KHH16A Thông báo tạm ngừng hoạt động hộ kinh doanh cá thể (tự nguyện) 3
2 KHH14A Cấp lại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của hộ cá thể 3
Lĩnh vực: Lao Động Thương Binh Xã Hội
1 LDH01A Trợ cấp xã hội hàng tháng cho gia đình, cá nhân nhận nuôi trẻ mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi 3
2 LDH02A Trợ cấp xã hội hàng tháng cho trẻ em 3
3 LDH04A Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người đơn thân thuộc diện nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc nuôi con dưới 18 tuổi đang đi học văn hoá, học nghề 3
4 LDH03A Trợ cấp xã hội hàng tháng cho người bị nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc hộ nghèo 3
5 LDH05A Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi 3
6 LDH06A Trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi đủ điều kiện tiếp nhận vào sống trong cơ sở bảo trợ xã hội nhưng có người nhận chăm sóc tại cộng đồng. 3
7 LDH07A Hỗ trợ mai táng phí đối với người cao tuổi đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng 3
8 LDH08A Tiếp nhận hoặc đề nghị tiếp nhận người cao tuổi vào nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội 3
9 LDH09A Hỗ trợ miễn, giảm học phí cho các đối tượng được miễn, giảm học phí học chính quy ở các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập. 3
10 LDH10A Hỗ trợ chi phí học tập 3
Lĩnh vực: Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn
1 NNH01A Cho thuê rừng đối với cá nhân, hộ gia đình 3
2 NNH02A Giao rừng đối với cá nhân, hộ gia đình 3
3 NNH03A Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn 3
4 NNH09A Phê duyệt phương án khai thác đối với chủ rừng là hộ gia đình 3
5 NNH05A Phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ và tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng của cá nhân 3
6 NNH07A Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh, giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình hoặc sử dụng mục đích khác ở rừng tự nhiên hoặc khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm gốc, rễ, cành, nhánh đối với cá nhân 3
7 NNH08A Khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ (có trong danh mục quản lý Cites và nhựa thông), tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) 3
8 NNH10A Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại 3
9 NNH04A Phê duyệt hồ sơ thiết kế khai thác chính gỗ rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình 3
10 NNH06A Cho phép cá nhân khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại 3
Lĩnh vực: Nội Vụ
1 NVH01A Thủ tục Đăng ký hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
2 NVH02A Thủ tục Đăng ký dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
3 NVH03A Thủ tục Đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3
4 NVH04A Thủ tục Chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký của tổ chức tôn giáo cơ sở (có sự tham gia của tín đồ trong huyện) 3
5 NVH05A Thủ tục Chấp thuận hội nghị, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở 3
6 NVH06A Thủ tục Chấp thuận các cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh 3
7 NVH07A Thủ tục Chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo. 3
8 NVH08A Thông báo tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo ở nhiều xã trong một huyện 3
9 NVH10A Thủ tục Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới (gồm cả chia, tách, sáp nhập để thành lập thôn mới, tổ dân phố mới) 3
10 NVH09A Thủ tục Thông báo về việc thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành 3
Lĩnh vực: Lĩnh vực Tư pháp
1 TPH02A Cấp lại bản chính giấy khai sinh 3
2 TPH05A Xác định lại dân tộc 3
3 TPH06A Xác định lại giới tính 3
4 TPH05B Xác định lại dân tộc (trường hợp phải xác minh) 3
5 TPH06B Xác định lại giới tính (trường hợp phải xác minh) 3
Chú ý: Nhấn vào tên thủ tục, hoặc chuỗi chức năng đăng ký tại cột thao tác để đăng ký hồ sơ.