Đăng nhập
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Xây dựng thành phố Bắc Giang
Ngày sinh
: 01-08-1994
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên Viên
Đơn vị
: UBND TP Bắc Giang
Số điểm
: 60
1 đánh giá
0 đánh giá
0 đánh giá
1 đánh giá

Tổng số lượt đánh giá: 2 lượt