Đăng nhập
Họ và Tên
: Địa chính phường Trần Nguyên Hãn
Ngày sinh
: 06-08-1990
Trình độ
: Cao đẳng
Chức vụ
: Cán bộ cấp Xã
Đơn vị
: UBND phường Trần Nguyên Hãn
Số điểm
: 0
Hiện tại cán bộ này chưa có lượt đánh giá nào.