Đăng nhập
Họ và Tên
: Tư pháp phường Hoàng Văn Thụ
Ngày sinh
: 01-08-1990
Trình độ
: Cao đẳng
Chức vụ
: Cán bộ cấp Xã
Đơn vị
: UBND phường Hoàng Văn Thụ
Số điểm
: 0
Hiện tại cán bộ này chưa có lượt đánh giá nào.