Đăng nhập
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH thành phố Bắc Giang
Ngày sinh
: 01-08-1989
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên Viên
Đơn vị
: UBND TP Bắc Giang
Số điểm
: 0
Hiện tại cán bộ này chưa có lượt đánh giá nào.