Đăng nhập
STT Tên đơn vị Rất tốtTốtBình ThườngKhông tốt Tổng số
1 UBND TP Bắc Giang 9 6 4 1 20
2 -- UBND phường Trần Nguyên Hãn 0 0 0 0 0
3 -- UBND phường Hoàng Văn Thụ 0 0 0 0 0
4 -- UBND phường Đa Mai 0 0 0 0 0
5 UBND huyện Lục Nam 0 0 0 0 0
6 -- UBND thị trấn Đồi Ngô 0 0 0 0 0
7 -- UBND xã Chu Điện 0 0 0 0 0
8 UBND huyện Hiệp Hòa 1 1 0 0 2
9 -- UBND xã Đức Thắng 0 0 0 0 0
10 -- UBND xã Thanh Vân 0 0 0 0 0
11 UBND huyện Yên Thế 0 0 0 4 4
12 -- UBND xã Đồng Tâm 0 0 0 0 0
13 -- UBND xã Phồn Xương 0 0 0 0 0
14 Sở Xây dựng 0 0 0 0 0
15 Sở Nội Vụ 0 0 0 0 0
16 UBND Huyện Yên Dũng 0 0 0 0 0
17 -- UBND Xã Yên Lư 0 0 0 0 0
18 -- UBND xã Lãng Sơn 0 0 0 0 0
19 UBND Huyện Lạng Giang 0 0 0 0 0
20 -- UBND xã Hương Sơn 0 0 0 0 0
21 -- UBND Xã Mỹ Hà 0 0 0 0 0
22 -- UBND xã Đào Mỹ 0 0 0 0 0
23 -- UBND TT Vôi 0 0 0 0 0
24 UYBND Huyện Tân Yên 0 0 0 0 0
25 -- UBND xã Quế Nham 0 0 0 0 0
26 -- UBND Xã Việt Ngọc 0 0 0 0 0
27 -- UBND xã Liên Sơn 0 0 0 0 0
28 UYBND Huyện Việt Yên 0 0 0 0 0
29 UBND Huyện Lục Ngạn 0 0 0 0 0
30 UBND Huyện Sơn Động 0 0 0 0 0
Tỷ lệ 38.46  % 26.92  % 15.38  % 19.23  % 26