Đăng nhập

Nội dung hướng dẫn đánh giá cán bộ

***

Cổng thông tin dịch vụ công hỗ trợ công dân tính năng đánh giá thái độ, cách làm việc, nghiệp vụ của cán bộ tại bộ phận một cửa.

 Để thực hiện đánh giá, công dân thực hiện các thao tác sau:

Bước 1: Click chọn vào mục “Đánh giá cán bộ” trên thanh menu màn hình sẽ hiển thị như sau:

       Tại đây tổ chức, cá nhân có thể đánh giá , xem kết quả đánh giá hoặc muốn tìm kiếm nhanh tên cán bộ muốn đánh giá, tổ chức, cá nhân lựa chọn theo đơn vị trực thuộc của cán bộ muốn đánh giá và ấn "Tìm kiếm", hệ thống sẽ hiển thị ra các cán bộ trực thuộc đơn vị mà tổ chức, cá nhân đã lựa chọn.

Bước 2:Tổ chức, cá nhân lựa chọn cán bộ cần đánh giá và ấn chọn “Đánh giá” màn hình sẽ hiển thị như sau:

     Tổ chức, cá nhân nhập “Mã hồ sơ”  và click vào các hình ảnh bình chọn sau đó ấn “Xác nhận”. Lưu ý “Mã hồ sơ” là mã khi tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ thuộc đơn vị trực thuộc thì mới hợp lệ.

 

Bước 3: Tổ chức, cá nhân đánh giá bằng cách click chuột vào hình mà tổ chức, cá nhân muốn đánh giá.