Đăng nhập

Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thông tin cá nhân
Họ và Tên
: Đoàn Ngọc Ái
Ngày sinh
: 14-11-2016
Trình độ
Chức vụ
: Chuyên viên
Đơn vị
: UBND huyện Yên Thế
Kết quả đánh giá
Số điểm
: 20
Rất tốt
0 bình chọn
Tốt
0 bình chọn
Bình Thường
0 bình chọn
Không tốt
2 bình chọn
Vui lòng nhập mã hồ sơ (*)