Đăng nhập

Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thông tin cá nhân
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH huyện Hiệp Hòa
Ngày sinh
: 01-08-1989
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên Viên
Đơn vị
: UBND huyện Hiệp Hòa
Kết quả đánh giá
Số điểm
: 90
Rất tốt
1 bình chọn
Tốt
1 bình chọn
Bình Thường
0 bình chọn
Không tốt
0 bình chọn
Vui lòng nhập mã hồ sơ (*)