Đăng nhập

Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thông tin cá nhân
Họ và Tên
: Tư pháp phường Trần Nguyên Hãn
Ngày sinh
: 06-08-1981
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Cán bộ cấp Xã
Đơn vị
: UBND phường Trần Nguyên Hãn
Kết quả đánh giá
Số điểm
: 0
Rất tốt
0 bình chọn
Tốt
0 bình chọn
Bình Thường
0 bình chọn
Không tốt
0 bình chọn
Vui lòng nhập mã hồ sơ (*)