Đăng nhập

Đánh giá công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ

Thông tin cá nhân
Họ và Tên
: Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp thành phố Bắc Giang
Ngày sinh
: 06-08-1987
Trình độ
: Đại học
Chức vụ
: Chuyên viên
Đơn vị
: UBND TP Bắc Giang
Kết quả đánh giá
Số điểm
: 86
Rất tốt
7 bình chọn
Tốt
5 bình chọn
Bình Thường
2 bình chọn
Không tốt
0 bình chọn
Vui lòng nhập mã hồ sơ (*)