Đăng nhập
Đơn vị
Đơn vị cấp xã
 
 
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH huyện Hiệp Hòa
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1989
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND huyện Hiệp Hòa
  Điểm: 90
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Tư pháp thành phố Bắc Giang
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 06-08-1987
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 86
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực TN-MT thành phố Bắc Giang
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 11-08-1987
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 70
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực Xây dựng thành phố Bắc Giang
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1994
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 60
 • Đánh giá Xem kết quả
Đoàn Ngọc Ái
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 20
 • Đánh giá Xem kết quả
Trần Thị Lý
 • Ngày sinh:
  Trình độ: 14-11-2016
  Chức vụ: Chuyên viên
  Đơn vị: UBND huyện Yên Thế
  Điểm: 20
 • Đánh giá Xem kết quả
Cán bộ tiếp nhận lĩnh vực LĐTB-XH thành phố Bắc Giang
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 01-08-1989
  Chức vụ: Chuyên Viên
  Đơn vị: UBND TP Bắc Giang
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp phường Trần Nguyên Hãn
 • Ngày sinh: Đại học
  Trình độ: 06-08-1981
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Tư pháp phường Hoàng Văn Thụ
 • Ngày sinh: Cao đẳng
  Trình độ: 01-08-1990
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND phường Hoàng Văn Thụ
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả
Địa chính phường Trần Nguyên Hãn
 • Ngày sinh: Cao đẳng
  Trình độ: 06-08-1990
  Chức vụ: Cán bộ cấp Xã
  Đơn vị: UBND phường Trần Nguyên Hãn
  Điểm: 0
 • Đánh giá Xem kết quả